1 % podatku

JędrekOto nasz syn – Jędrek, który potrzebuje pomocy.

Ma 4 i pół roku, nie mówi, ma problemy z komunikowaniem się, chowa się przed innymi w swym własnym świecie (jest dzieckiem autystycznym).

Potrzebuje długoletniej intensywnej terapii, aby opanować to co dla większości ludzi jest proste i łatwe. Terapia Jędrka związana jest mi.in. z cotygodniowymi wyjazdami do Warszawy (łącznie ok.400km) gdzie pracuje z logopedą. Widzimy, że nasza praca przynosi efekty choć wiemy, że długa droga przed nami.

Jędrek jest dzieckiem objętym opieką fundacji:
„Zdążyć z pomocą” (http://www.dzieciom.pl/7375)
.

Jeśli nie zdecydowałeś się jeszcze na przekazanie swojego 1% podatku
na jakiś szlachetny cel i chcesz nam pomóc, będziemy bardzo wdzięczni.

                                                            Rodzice – Hania i Andrzej

 

Jak prawidłowo wypełnić formularz PIT:

W części Wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP): Logo fundacji

1. Nazwa organizacji pożytku publicznego:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

PIT36(poz. 305) PIT36L(poz. 105) PIT37(poz.124) PIT38(poz. 58)

2. Numer KRS: 0000037904

PIT 36(poz. 306) PIT 36L(poz. 106) PIT 37(poz. 125) PIT 38(poz. 59)

3. Wnioskowana kwota: (1% należnego podatku)

PIT36(poz. 307) PIT36L(poz. 107) PIT37(poz. 126) PIT38(poz. 60)

4. w informacjach uzupełniających (bardzo ważne!): Jędrzej Szumowski

PIT36(poz. 309) PIT36L(poz. 109) PIT37(poz. 128) PIT38(poz. 62)